Odżywianie ma decydujący wpływ na nastrój. Z tego powodu konieczne jest dostosowanie diety w celu uniknięcia zaburzeń, które mogą prowadzić do pogorszenia samopoczucia. W razie wątpliwości najlepiej skonsultować się ze specjalistą, ponieważ istnieją również suplementy, które mogą okazać się pomocne.

Mikrobiota a nastrój

Kiedy mówimy o tym, jak odżywianie wpływa na nastrój, musimy zacząć od mikrobioty. Zespół mikroorganizmów zasiedlających jelita ma pewne ścisłe powiązania z funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego. Z tego powodu należy zadbać o ich gęstość i różnorodność, aby zapobiec problemom w przyszłości.

W tym celu można regularnie włączać do diety pokarmy fermentowane, a nawet suplementy probiotyczne. Zarówno prebiotyki, jak i probiotyki mogą mieć działanie anksjolityczne, zmniejszając częstotliwość i nasilenie depresji. Należy jednak stosować odpowiednią odmianę tych produktów.

Podobnie, aby zadbać o mikrobiotę, należy ograniczyć w diecie tłuszcze trans, cukry proste i substancje wzmacniające smak. Znajdują się one w wielu bardzo przetworzonych produktach spożywczych i mogą być bardzo szkodliwe dla organizmu oraz dla bakterii żyjących w przewodzie pokarmowym.

Znaczenie mikroelementów odżywczych

Unikanie niedoborów podstawowych mikroelementów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że normalne procesy fizjologiczne nie wymykają się spod kontroli. Na przykład wykazano, że odpowiednia podaż magnezu poprawia jakość snu, co ma zasadnicze znaczenie dla uniknięcia zmian w zdrowiu psychicznym.

Niektóre aminokwasy mogą być również ważne w działaniu jako prekursory neuroprzekaźników związanych z uczuciem przyjemności lub szczęścia. Najbardziej znanym z nich jest tryptofan. Aby zapewnić jego spożycie w odpowiednich ilościach, zaleca się codzienne włączanie do diety pokarmów pochodzenia zwierzęcego.

Suplementy diety wpływające na nastrój

Jak wspomniano powyżej, istnieje wiele suplementów diety, które są dość skuteczne, jeśli chodzi o poprawę nastroju. Pierwszym z nich jest melatonina, neurohormon regulujący cykle snu. Substancja ta pomaga w lepszym zasypianiu i odpoczynku, co korzystnie wpływa na zdrowie psychiczne – źródło: https://www.czerwonakartka.pl

Istnieją również inne związki, takie jak tryptofan czy 5-HTP, które można regularnie włączać do diety, aby uzyskać tego rodzaju korzystne efekty. Należy jednak zachować ostrożność, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leczenie farmakologiczne. Połączenie tych suplementów z lekami może w niektórych przypadkach powodować senność lub inne działania niepożądane. Należy zawsze najpierw skonsultować się z lekarzem specjalistą.

Nie ma sensu włączać do diety suplementów, jeśli nie jest ona zrównoważona i zróżnicowana. Przede wszystkim należy zadbać o to, by spełnione zostały wymagania żywieniowe. Na tej podstawie można zacząć myśleć o włączeniu pewnych produktów w celu poprawy jakości życia.